เตรียมตัวก่อนจะทำเว็บไซต์

หลังจากตัดสินใจ ที่คุณพร้อมที่จะทำเว็บไซต์แล้ว หัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนที่จะทำเว็บไซต์ขึ้นมาได้นั้นต้องการอะไรบ้าง เพื่อสะดวกต่อการทำเว็บไซต์ และความรวดเร็ว

เป้าหมาย

ก่อนที่จะทำเว็บไซต์ เราควรจะต้องทราบจุดประสงค์ของการทำเว็บไซต์ของเราเสียก่อน ไม่ว่าจะทำเพื่อสร้างแบรนด์สินค้า ขายสินค้า โปรโมตสินค้า หรือทำการโฆษณางานกิจกรรม เพื่อจะได้กำหนดทิศทางของเนื้อหา ข้อมูล หรือการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ชื่อเว็บไซต์ (Domain name)

หลายๆ ครั้งที่เราลืมที่จะนึกถึงชื่อเว็บไซต์ที่จะทำ เพื่อนำไปโฆษณาทางช่องทางอื่น หรือเพื่อจะให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราขายสินค้าอะไร ชื่อเว็บไซต์ควรจะจำได้เพียงแค่ได้ยินเพียงครั้งเดียว สะกดได้ง่าย โดยเราสามารถตรวจสอบชื่อโดเมนที่ว่างอยู่ได้ที่ Google Domain

เนื้อหา-ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการจัดทำเว็บไซต์ เพราะเราจัดทำเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมา เพื่อจะให้ผู้คนเข้าถึงเนื้อหา ข้อมูลสินค้า หรือแม้กระทั้งบ่งบอกว่าบริษัทของเรานั้นทำอะไร ติดต่อได้อย่างไร ดังนั้น เมื่อมีเนื้อหา รูปภาพที่ดีแล้ว เว็บไซต์ที่ได้มานั้นก็จะตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

งบประมาณ (Budget)

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญของการทำเว็บไซต์ คงลืมไปไม่ได้ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ควรต้องมีอยู่ในใจเอาไว้ เพราะการจัดทำเว็บไซต์นั้นมีขนาดตั้งแต่ เว็บองค์กรไม่กี่หน้าเว็บเพจ ไปจนถึงเว็บแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่ ดังนั้นเครื่องมือในการตอบสนองการใช้งาน จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของงบประมาณเช่นเดียวกัน แต่ต้องอย่าลืมแบ่งไว้ใช้ในการทำโปรโมตเว็บไซต์ หรือการลงโฆษณาบนโซเชียลต่างๆ ด้วย

ไม่ว่าจะใช้งบน้อยหรือมากแค่ไหน เราก็สามารถจะทำเว็บไซต์ได้เหมือนกัน ลองติดต่อเราเพื่อปรึกษา ได้ที่ ติดต่อเรา เพื่อรับคำปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

กลับไปที่บล็อก